W dniach 7-8 listopada 2022 r. odbędzie się w Warszawie XV edycja konferencji BGK dla JST, której tematem przewodnim jest „Samorząd terytorialny – finanse w czasie kryzysu”. Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym przez bank od 2005 roku. Tegoroczna edycja będzie płaszczyzną do dialogu w kontekście wyzwań stojących przed samorządami dotyczących możliwości realizacji planów inwestycyjnych w obliczu obecnego kryzysu czy nowych wymagań prawa krajowego i unijnego.

Konferencja będzie mieć charakter plenarny. Dzień pierwszy będzie poświęcony prezentacji raportu BGK „Priorytety inwestycyjne i źródła finansowania inwestycji samorządów w latach 2021-2022” oraz inwestycjom samorządowym, włączając te, które zostały zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W drugim dniu poruszone zostaną takie zagadnienia jak: ESG, zrównoważony rozwój oraz współpraca banku i jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu zaangażowania społecznego w lokalnych społecznościach.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ JEST JUŻ ZAMKNIĘTA

Zgłoszenia od mediów przyjmujemy na media@bgk.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziennikarza oraz nazwę redakcji
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: konferencjaJST@bgk.pl

Partnerzy

Partnerzy medialni

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej