Materiały konferencyjne

Alicja Deba

Dyrektor Biura Programów Inwestycyjnych, BGK

Mateusz Walewski

Dyrektor Departamentu Badań i Analiz, Główny Ekonomista BGK

PREZENTACJA BLOK I

RAPORT O INWESTYCJACH JST

PREZENTACJA BLOK IV

Patryk Darowski

Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Branżowego i ESG, BGK

PREZENTACJA BLOK IV

Brygida Ślabska

Prezes Fundacji Most the Most, BGK

PREZENTACJA BLOK IV

Partnerzy

Partnerzy medialni

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej