09.00

Rejestracja uczestników

10.15 - 10.25

Otwarcie konferencji

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu BGK

10.25 - 11.15

Wystąpienia otwierające

Mateusz Morawiecki

Premier RP

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu, MF

Paweł Szefernaker

Wiceminister, MSWiA, Sekretarz Stanu

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

11.15 - 11.35

Blok I

PRIORYTETY INWESTYCYJNE I ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA INWESTYCJI SAMORZĄDÓW

Mateusz Walewski

Dyrektor Departamentu Badań i Analiz, Główny Ekonomista BGK

11.35 - 12.40

PANEL

Sebastian Skuza

Sekretarz Stanu, MF

Andrzej Porawski

Dyrektor Biura ZMP

dr hab. Jacek Sierak

wykładowca, SGH

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu, Aesco Group Sp. z o.o.

Jacek Brygman

wójt gminy Cekcyn

Danuta Lange

skarbnik miasta Katowice

MODERATOR:

Mateusz Walewski

Dyrektor Departamentu Badań i Analiz,
Główny Ekonomista BGK

12.40 - 13.10

PRZERWA KAWOWA

13.10 - 13.30

Blok II

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH -
STATUS REALIZACJI PROGRAMU

Michał Baj

Dyrektor Zarządzający Pionem Programów Inwestycyjnych
i Mieszkaniowych, BGK

Alicja Deba

Dyrektor Biura Programów Inwestycyjnych, BGK

13.30 - 14.30

PANEL

Marek Wójcik

Pełnomocnik Zarządu, ZMP

Marek Mazur

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu, OIGD

Mateusz Olszak

Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń,
Dyrektor programu Rozwój przedsiębiorczości (MŚP), BGK

Przemysław Socha

Dyrektor Biura Relacji Społecznych, BGK

MODERATOR:

Michał Baj,

Dyrektor Zarządzający Pionem Programów
Inwestycyjnych i Mieszkaniowych, BGK

14.30 - 15.30

LUNCH

15.30 - 16.45

Blok III

WŁADZTWO PODATKOWE SAMORZĄDÓW. PODATEK
OD NIERUCHOMOŚCI I UJEDNOLICENIE INTERPRETACJI
ORGANÓW PODATKOWYCH

prof. dr hab. Wojciech Morawski

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych, UMK

prof. dr hab. Krystian Ziemski

Uniwersytet Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Leonard Etel

kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa, UWB

dr Beata Rogowska-Rajda

Zastępca Dyrektora, KIS

Krzysztof Mączkowski

Przewodniczący Komisji Skarbników, Unia Metropolii Polskich
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Aqua Park Łódź Spółka z o.o.

dr Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, AMU

MODERATOR:

prof. dr hab. Wojciech Morawski,

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych, UMK

16.45 - 17.00

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

Tomasz Robaczyński

Członek Zarządu, BGK

19:30

UROCZYSTA KOLACJA
ORAZ KONCERT NIESPODZIANKA

10.00 - 10.35

Blok IV

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SAMORZĄDACH.
ROSNĄCE ZNACZENIE CZYNNIKÓW ESG.

Patryk Darowski

Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Branżowego i ESG, BGK

Mateusz Walewski

Dyrektor Departamentu Badań i Analiz, Główny Ekonomista, BGK

Jakub Mielczarek

Dyrektor, Związek Województw RP

10.35 - 12.00

Blok V - PANEL

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A WYZWANIA CIEPŁOWNICTWA

Monika Gawlik

Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, URE

Krzysztof Szaliński

Prezes Zarządu, PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Grzegorz Tobolczyk

Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, MKiS

Marek Materek

Prezydent Miasta Starachowice

Krzysztof Skowroński

Doradca Zarządu, Dyrektor Programu Elena, KAPE S.A.

MODERATOR:

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych, BGK

12.00 - 12.15

PRZERWA KAWOWA

12.15 - 12.25

Blok VI

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO
W LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH

Brygida Ślabska

Prezes Fundacji Most the Most, BGK

12.25 - 13.15

PANEL

Jolanta Zarzeka

Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów

Piotr Chudzyński

Wójt Gminy Sicienko

Witold Ossowski

Burmistrz Gminy Brusy

Mirosław Madajski

Zastępca Burmistrza Gminy Uniejów

Magdalena Czerska

Dyrektor Biura Funduszu Termomodernizacji i Remontów, BGK

MODERATOR:

Brygida Ślabska

Prezes Fundacji Most the Most, BGK

13.15 - 13.30

PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

Tomasz Robaczyński

Członek Zarządu, BGK

13.30 – 14.30

LUNCH

Partnerzy

Partnerzy medialni

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej